Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.keruchma.nl.

Interkerkelijk Koor/Band Keruchma te Numansdorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Interkerkelijk Koor/Band Keruchma
Schenkeldijk 24,
3291 ER Strijen
info@keruchma.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Interkerkelijk Koor/Band Keruchma verwerkt persoonsgegevens van leden d.m.v. het ingevulde ‘Formulier nieuw lid’ op de ledenlijst/ledenmail omdat u lid bent van het koor/de band. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer/mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Stemgroep
Media

Wij gebruiken een groepsfoto voor diverse PR-doeleinden, zoals op de website www.keruchma.nl. Andere media is alleen toegankelijk voor leden met een speciaal wachtwoord.

Contactformulieren

Wij maken geen gebruik van contactformulieren. Als mensen ons willen bereiken, kunnen ze dit doen via het mailadres info@keruchma.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens van leden

Interkerkelijk Koor/Band Keruchma verwerkt de persoonsgegevens van hun leden voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met info over optredens, repetities, eventueel muziek (bladmuziek en/of orkestbanden).
 • U te informeren omtrent zaken van lief en leed m.b.t. de overige leden.
 • Het bijhouden wie er jarig is.
 • U een ledenlijst te versturen (deze krijgt ieder lid toegestuurd met als doel elkaar te contacten).
 • Het maken van intekenlijsten voor de diverse optredens.
Hoe lang we jouw data bewaren

Interkerkelijk Koor/Band Keruchma bewaart de persoonsgegevens van leden niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens direct verwijderd van de ledenlijst/ledenmail indien u uw koormap heeft ingeleverd en/of contributie betaald heeft.

Welke rechten je hebt over je data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interkerkelijk Koor/Band Keruchma. U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keruchma.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Interkerkelijk Koor/Band Keruchma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens 

Interkerkelijk Koor/Band Keruchma neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@keruchma.nl.

This function has been disabled for Keruchma.